Een belangrijke stap om personen met verward gedrag structureel beter te helpen, anders te benaderen en goede zorg te bieden, aldus Blokhuis.

Pilots Drenthe en Friesland

In de provincies Drenthe en Friesland zijn pilots gestart, waarbij verwarde mensen in eerste instantie zo veel mogelijk thuis of in een vertrouwde omgeving geholpen worden. Lukt dit niet, dan worden zij op passende wijze vervoerd naar een externe locatie. Drenthe maakt daarvoor gebruik van een psycholance, terwijl Friesland een busje met een neutraal uiterlijk in zet.

Regelgeving

Tijdens de pilots wordt informatie verzameld over bijvoorbeeld het aantal ritten, de kosten en responstijden. Aan de hand daarvan neemt de staatssecretaris in 2019 een besluit over eventuele regelgeving met betrekking tot het vervoer van personen met verward gedrag.

Kamerbrief

Via een brief heeft staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd. Hij geeft daarbij aan dat er gewerkt wordt aan meer convenanten en dankt de brigadier vervoer van het Schakelteam voor haar ondersteuning bij het tot stand komen van de huidige afspraken.