Sinds 2015 zorgt de gemeente ervoor dat mensen met een psychische stoornis ‘beschermd’ kunnen wonen, in de hoop dat ze langzamerhand een gewoon leven kunnen oppakken. Mensen voor wie dat te hoog gegrepen is, zouden een beroep moeten kunnen doen op langdurige zorg, maar die overgang duurt langer dan gedacht. Blokhuis denkt dat die pas in 2021 rond is. De overgangsregeling die voor hen is getroffen is dan al verlopen, waardoor gemeenten mogelijk opnieuw willen vaststellen wat een patiënt mankeert en welke zorg hij nodig heeft.

Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) wees erop dat ,,dat hun heel veel stress bezorgt”. Blokhuis is dat met hem eens. Hij ,,streeft naar rust” voor deze cliënten en beloofde met de gemeenten te gaan praten. Maar hij kan hun niets voorschrijven, waarschuwde hij.

De staatssecretaris vindt het ook spijtig dat de openstelling van de langdurige zorg voor deze ggz-patiënten zo lang gaat duren, maar ziet niet hoe het anders zorgvuldig kan. Het leeuwendeel van de Kamer berust daarin.

De groep ggz-patiënten die het betreft is ,,rond de 10.000 kwetsbare mensen” groot, schat Blokhuis.