Wat houdt een open house-constructie in?

Een open house-constructie houdt in dat een gemeente een contract met standaardvoorwaarden opstelt en zelf geen selectie maakt van aanbieders die gecontracteerd worden voor het leveren van een dienst. Aanbieders mogen zich zelf inschrijven op het gemeentelijk contract als zij voldoen aan de standaardvoorwaarden. Omdat de gemeente in deze constructie zelf geen keuze maakt voor een of meerdere aanbieders is de Aanbestedingswet niet van toepassing.

Wat betekent het hanteren van een open house-constructie voor de toepassing van de AMvB reële prijs?

In de toepassingsbepalingen van de AMvB reële prijs Wmo 2015 wordt een verband gelegd met de Aanbestedingswet. Dit leidt, zo begrijpen we, soms tot de opvatting dat het besluit niet hoeft te worden toegepast als de gemeente een open house-constructie hanteert. Deze opvatting is onjuist.

In de toepassingsbepalingen bij het besluit staat dat de AMvB geldt bij een inschrijving in de zin van Aanbestedingswet. Omdat bij een open house-constructie (net als bij een aanbesteding) sprake is van een inschrijving door de aanbieder, moet de AMvB ook daar worden toegepast.