Het ging vaak om patiënten die het niet eens waren met de voorgestelde behandeling en klachten over het niet willen doorverwijzen door de zorgbehandelaar. Ook vonden veel patiënten dat ze te vroeg naar huis waren gestuurd of dat hun medicatie te snel was afgebouwd.

Daarnaast waren er veel klachten over verzorgingshuizen voor ouderen. Ook ontving het LMZ iets meer klachten over de thuiszorg, huisartsen en tandartsen. Het aantal klachten bij het meldpunt, een onderdeel van de gezondheidsinspectie, is sinds de oprichting vier jaar geleden geleidelijk aan gestegen.

Ook eisen steeds meer patiënten na een fout onderzoek van het Medisch Tuchtcollege, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het grootste deel van de klachten die bij de tuchtcolleges binnenkomt, wordt ongegrond verklaard. RTL Nieuws deed onderzoek naar 244 tuchtzaken uit de afgelopen vijf jaar, waarbij een huisarts door het tuchtcollege is veroordeeld. Van de klachten die wel gegrond zijn, komen de meeste huisartsen er met een waarschuwing vanaf. Een kleiner deel krijgt een berisping of mag niet langer als arts werken, aldus RTL Nieuws