Ongeveer 500.000 Nederlanders maken gebruik van wijkverpleging. Zij hebben de zorg vooral nodig wegens lichamelijke klachten. Bij ongeveer 15 procent van de zorgbehoevenden gaat het om psychische problemen.

Vektis becijferde ook dat zo’n 90 procent van de wijkverpleging wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Belangenorganisatie Patiëntenfederatie pleitte er eerder dit jaar voor dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders mensen die wijkverpleging nodig hebben, veel beter informeren over de opties die ze hebben.