Het betekent dat voor de forensisch psychiatrische afdelingen en de forensisch psychiatrische klinieken de komende drie jaar extra geld beschikbaar komt. Door de stijgende vraag is de werkdruk hier hoog. Verder komt er een campagne om meer personeel te werven en moeten de administratieve lasten in 2020 met 25 procent zijn afgenomen.

GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) stuurden vorige maand nog een brandbrief naar de Tweede Kamer. Zij waarschuwden dat het aantal incidenten zou toenemen door de zware werkdruk, het personeelsgebrek en tekort aan financiële middelen. Zij stelden dat er zeker 20 miljoen euro extra nodig was voor de sector.

Dekker zei een dag later in de Tweede Kamer extra geld te zullen vrijmaken voor de zorg in tbs-klinieken en psychiatrische instellingen. Over het bedrag zou hij met de sector gaan overleggen. Dekker is blij met het nu gesloten akkoord. ,,Forensische zorgaanbieders zijn een belangrijke schakel om recidive te beperken. Het is daarom essentieel voor de veiligheid van de samenleving dat de kwaliteit in deze sector op orde is.”

Joep Verbugt van GGZ Nederland noemt de overeenkomst een ,,belangrijke eerste stap” om de veiligheid in de sector te herstellen. ,,Het is positief dat we tot een akkoord gekomen zijn en dat de broodnodige injectie in de sector er komt.”