Ruim honderd Rotterdamse daklozen krijgen de komende zes maanden een eigen woning of woonplek. Doordat er zo’n grote groep uitstroomt kan de gemeente tijdelijke extra opvanglocaties sluiten en worden in alle nachtopvanglocaties in de stad slaapzalen omgebouwd naar slaapkamers.

“Zo’n grootschalige operatie waarbij in één keer meer dan honderd daklozen aan een eigen plek worden geholpen heeft de gemeente Rotterdam nog nooit gedaan”, stelt de Rotterdamse zorgwethouder Sven de Langen. “75 daklozen die zelfstandig kunnen wonen krijgen versneld een eigen woning. Dit gaat in samenwerking met woningcorporaties, waarmee ook begeleidingsafspraken worden gemaakt. Ongeveer 30 daklozen, die vanwege problematiek nog niet zelfstandig kunnen wonen, stromen door naar een zogeheten tussenvoorziening met extra begeleiding.”

Volgens De Langen zitten er in Rotterdam circa driehonderd mensen in de nachtopvang. “Doordat een derde deel uitstroomt kunnen we extra tijdelijke opvanglocaties die waren geopend om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan afbouwen.” De gemeente huurt deze locaties, waaronder een schip dat bij de Erasmusbrug ligt en een hotel op de Westblaak. In de opvang slapen de daklozen momenteel in stapelbedden op slaapzalen. Deze worden omgebouwd tot slaapkamers met eigen bedden en een hoekje voor meer privacy en rust.

De uitstroomoperatie wordt deels gefinancierd met geld dat het college vrijmaakte om kwetsbare Rotterdammers bij te staan en deels met geld van het Rijk. Eind vorig jaar stuurden de G4-gemeenten een brandbrief aan het Rijk met het verzoek bij te dragen aan de aanpak van stijgende dak- en thuisloosheid. Eerder dit jaar zegde het kabinet een extra financiële impuls van in totaal 200 miljoen euro toe aan gemeenten. Rotterdam ontving 19,6 miljoen euro hiervan.