Rotterdammers met financiële problemen kunnen eerder dan gepland gebruikmaken van nieuwe schuldendienstverlening. Vanwege de coronacrisis wordt die nu versneld door heel de stad ingezet.

In 2019 startte de gemeente in vier gebieden met de nieuwe schuldhulp, waarvoor trajectbegeleiders mensen coachen met het aanpakken van hun schulden. Eind dit jaar moeten 75 trajectbegeleiders in heel de stad beschikbaar zijn. De gemeente zegt voorbereid te zijn op een toename van mensen die door de coronacrisis in de schulden komen en heeft daarom vaart achter de schuldhulp gezet.

De hulp bestaat niet alleen uit het regelen van de schulden, mensen krijgen ook budgetbeheer, training en coaching bij het op orde krijgen van hun huishoudboekje. Deze begeleiding kan vaak wel drie tot vijf jaar duren. In 2019 werden drieduizend Rotterdammers geholpen bij het aanpakken van hun schulden. Dit waren er duizend meer dan het jaar daarvoor, toen nog niet met de nieuwe aanpak was gestart.