De aanpak van fraude in de zorg in Nederland wordt bemoeilijkt door een aantal knelpunten, maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend.Zo gaat het uitwisselen van gegevens om fraude aan te pakken niet goed. Het gaat om het delen van gegevens tussen gemeenten onderling en tussen de uitvoerder en de verstrekkers van pgb-geld. “Zo mag de Sociale Verzekeringsbank fraudemeldingen over zorgverleners niet altijd doorsturen naar een zorgkantoor of gemeente in een andere regio”, aldus de NZa.Ook gelden er nu te veel verschillende regels voor het besteden van een persoonsgebonden budget (pgb) in het buitenland. “Deze complexe regels werken fouten en fraude in de hand en bemoeilijken controles op de bestedingen”, aldus de zorgautoriteit.