Verordening Gegevensbescherming

De handreiking is gemaakt door Bureau PBLQ. In hun benadering wordt vroegsignalering van schulden beschouwd als publieke taak in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In deze wet wordt vroegsignalering alleen in de Memorie van Toelichting genoemd.

Het is daarom belangrijk dat gemeenten vroegsignalering expliciet in hun integrale schuldhulpverleningsplan opnemen, zoals dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

SZW: vroegsignalering verder vormgeven

Het rapport is opgesteld in het kader van het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden. Daarbij is samengewerkt met een groot aantal gesprekspartners van gemeenten, landelijke crediteuren en gegevensverwerkers.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet in het rapport diverse aanknopingspunten om het vroegsignaleren van schulden verder vorm te geven op een manier die recht doet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.