Op 14 juni spreekt de Kamer met staatssecretaris Van Ark (SZW) over de indrukwekkende lijst actiepunten die zij onlangs presenteerde.

VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en de LCR werken samen in het project ‘Schouders Eronder’ om de kwaliteit van schuldhulpverlening sterk te verbeteren.

Vijf punten

Om echt verschil te kunnen maken verdienen vijf punten meer aandacht en snelheid:

  1. Systeemvereenvoudiging is de beste preventie: doolhof van toeslagen, voorzieningen en inkomensondersteuning gaat voorbij aan wat mensen aankunnen
  2. Neem het incassobeleid van het Rijk onder de loep: socialer Rijksincassobeleid kan veel leed voorkomen
  3. Betaalbaar beschermingsbewind als onderdeel van integrale aanpak: Geef gemeenten regie en financiën voor (alternatieven voor) beschermingsbewind
  4. Neem belemmeringen in privacy en gegevensuitwisseling weg: Belemmeringen wegnemen maakt out-reachend werken gemakkelijker
  5. Snelheid in schuldhulpverleningstrajecten is noodzakelijk: Investeren in preventie, vroegsignalering en effectievere dienstverlening

Meer informatie
In de gezamenlijke brief staat een uitwerking van deze vijf punten.