Personen met schuldeisers mogen altijd een bedrag houden om van rond te komen, de zogenoemde beslagvrije voet waar geen beslag op mag worden gelegd. De wet regelt dat die beslagvrije voet automatisch kan worden vastgesteld. Maar dat vereist ook een geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen de betrokken instanties, en dat lukt nog niet.

De wet is bedoeld om te vermijden dat mensen met schulden extra in de problemen komen. Ze weten vaak niet zo veel af van hun financiële positie en reageren minder vaak op verzoeken om informatie. Daardoor wordt hun beslagvrije voet vaak te laag vastgesteld, waardoor ze te weinig geld hebben om van te leven.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zoekt naarstig naar een oplossing, maar kan niet zeggen wanneer de ,,ingewikkelde” wet wel in werking kan treden. Ze wil begin volgend jaar met tussenmaatregelen komen voor de groep die het betreft.

Meer informatie: Kamerbrief Voortgang diverse maatregelen Brede Schuldenaanpak.