Dat blijkt uit onderzoek van diverse sociale hulpverleningsinstanties en de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening. Zij presenteren dinsdag een actieplan. Dat komt erop neer dat ze de de dienstverlening aan mensen met een LVB willen verbeteren, onder meer door beter kennis te delen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het voor mensen met een LVB moeilijk is om werk te vinden en de behouden. Zeker als ze kampen met financiële problemen of schulden.

,,De dienstverlening aan mensen met een LVB is complex en vergt daardoor extra begeleiding. We slaan de handen ineen, omdat mensen met een LVB het ook verdienen voluit mee te doen in de samenleving”, aldus NVVK-voorzitter Marco Florijn.