Ook professionele beschermingsbewindvoerders mogen die verklaring dan afgeven. Dit laatste gold al op grond van een arrest van de Hoge Raad van 5 november 2010, maar wordt nu ook in de wet bepaald. Als de poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling is uitgevoerd door instellingen die zich in opdracht en voor rekening van gemeenten met schuldbemiddeling bezighouden, dan zal dat geen afwijzingsgrond zijn voor een dwangakkoordverzoek of een moratoriumverzoek.