De minister verwacht dan ook van de aanbieders van verzendhuiskrediet dat zij aanvullende stappen zetten om dit percentage fors terug te dringen. Zij moeten zich ervan vergewissen dat (de looptijd van) het krediet dat wordt aangeboden passend is bij de situatie van de klant en het bestedingsdoel. Als blijkt dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt, zal de minster vervolgstappen overwegen.