De VNG had in de aanloop naar het debat samen met Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Landelijke Cliëntenraad en de NVVK een brief naar de Kamer gestuurd waarin vijf punten bepleit werden, o.a. systeemvereenvoudiging, aanpassingen in het incassobeleid van het Rijk en snelheid in de minnelijke schuldregeling.

Al deze punten kwamen in het debat aan de orde.

Gemeentelijke aanpak

De Kamer had meerdere vragen over de beloften uit het regeerakkoord over de aanpak van stapeling van boetes en malafide incassobureaus. Op verzoek van de Kamer beloofde de staatssecretaris dat zij gemeenten op sommige specifieke terreinen gaat aansporen tot beter beleid. Zo moeten gemeenten meer doen om:

  • huisuitzettingen te voorkomen
  • mensen met schulden vaker koppelen aan slechts één centrale contactpersoon
  • de toegang tot schuldhulpverlening makkelijker te maken voor zzp’ers

Brede aanpak raakt aan meerdere ministeries

Op veel andere verzoeken van het parlement kon Van Ark nog niet ingaan. Zo vroegen veel Kamerleden zich af of:

  • er een vereenvoudiging van het toeslagensysteem komt
  • er iets gedaan gaat worden aan de stapeling van boetes
  • bewindvoerders in de toekomst een diploma moeten halen
  • exorbitante rentetarieven van gemeentelijke kredietbanken aan banden worden gelegd

Van Ark zei terughoudend te zijn, omdat de brede aanpak van schulden een onderwerp is dat raakt aan de beleidsterreinen van meerdere ministeries. Zo kijkt de minister van Financiën momenteel of een vereenvoudiging van het toeslagenstelsel mogelijk is en maakt daarover meer bekend op Prinsjesdag.

Ook de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, doet momenteel onderzoek, bijvoorbeeld naar hoe het incassoregister vorm gaat krijgen. Dit register moet malafide incassobureaus uit het systeem weven. Maar ook deze minister kan bepalen of een diploma nodig is voor bewindvoerders en komt later nog met het antwoord.

Er is een VAO aangevraagd. Het is nog niet bekend wanneer dat plaatsvindt.