Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in dure juridische procedures verwikkeld raakt. Achter een niet betaalde zorgverzekeringspremie gaat vaak een woud van problemen schuil. Mensen kampen met veel meer schulden of er is bijvoorbeeld persoonlijke problematiek. Alleen een juridisch oordeel van de rechter lost deze problemen meestal niet op, maar kan ze wel verergeren. Bijvoorbeeld omdat de gang naar de rechter hoge kosten met zich meebrengt en de geldproblemen zo nog groter maakt. Reden voor de rechtbank Midden-Nederland om te experimenten met de speciale zittingen, die elke eerste woensdag van de maand in Utrecht worden gehouden.

Sneller

Hoewel het nog te vroeg is voor een uitgebreide analyse, lijkt de aanpak te werken. Zorgverzekeraars moeten de vordering goed onderbouwen anders wordt deze afgewezen. En de rechters letten streng op onnodige kosten. Er kan op de zitting direct mondeling vonnis gewezen worden, zodat partijen meteen weten waar ze aan toe zijn. Mensen kunnen ook meteen een betalingsregeling treffen – wat ook voordelig is voor de schuldeiser – en weten de weg naar schuldhulpverlening sneller te vinden.

Effectief

De proef van rechtbank Midden-Nederland is een voorbeeld van de manieren waarop rechters proberen niet alleen juridische knopen door te hakken, maar ook mensen meteen op de zitting duidelijkheid te geven en op weg te helpen om de onderliggende problemen aan te pakken.