De studieschuld van afgestudeerden loopt elk jaar op. De schuld was in 2017 ruim 143 procent hoger dan in 2009. Toen hadden ex-studenten samen een studieschuld op 4,6 miljard euro.

De impact van het leenstelsel, dat in 2015 inging, blijkt pas volgend jaar als meer studenten die ervan gebruik hebben gemaakt, zijn afgestudeerd en dit in de cijfers wordt meegenomen.