Ook steeg het aantal klanten dat na drie jaar nog steeds afhankelijk is van noodhulp. Het doel van de voedselhulp is dat het tijdelijk is. Ze krijgen ook een hulpverleningstraject aangeboden om mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren. Het percentage klanten dat na drie jaar nog steeds afhankelijk is van hulp steeg van van 9 naar 12 procent. In 2015 was dit nog 6 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde eerder ook dat het aantal mensen dat langdurig (vier jaar of langer) van een laag inkomen moet rondkomen verder is toegenomen. Per 1 januari van dit jaar zijn de toelatingscriteria van de voedselbanken fors verruimd. Daarmee wordt de noodhulp toegankelijk voor een grotere groep mensen die onder de armoedegrens leven.

Het totaal aantal mensen dat vorig jaar aanklopten bij de voedselbanken daalde licht van 135.000 naar 132.500.