Welke partijen zijn betrokken bij de aanpak van schulden? Wat is het tijdspad van de huidige schuldhulpverlening? De onderzoekers zetten ook op een rij welke tegenstrijdigheden en knelpunten er zitten in bestaande wet- en regelgeving en welke belemmeringen de uitvoering ondervindt. Schuldpreventie en nazorg vallen buiten het bestek van deze inventarisatie. 

Speciaal programma over schulden

Het rapport is een volgende stap in het verbeteren van de kennispositie van de commissie voor SZW over de schuldenproblematiek. Het onderwerp is een van de thema’s in het jaarplan van de commissie voor  2018. De veranderende arbeidsmarkt is het tweede thema waarop de commissie zich het komende jaar inhoudelijk verder wil verdiepen.

Binnen het thema schuldenproblematiek kijkt de commissie naar manieren om te voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen en naar wat verschillende organisaties binnen de rijksoverheid en gemeenten hiervoor meer kunnen doen dan nu. Daarnaast gaat de commissie op zoek naar lessen uit andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Het rapport

Het rapport is opgesteld door Roeland van Geuns (Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam), Tamara Madern en Nadja Jungmann (beiden Schulden & Incasso, Hogeschool Utrecht) en André Moerman van Schuldinfo en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland).