Beschermingsbewind

Een kantonrechter kan op verzoek een beschermingsbewind instellen als iemand – kort gezegd – door problematische schulden of verkwisting of gelet op zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen. Beschermingsbewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen.

De procedure

Als de zaak in aanmerking komt voor een intakegesprek, vindt dat gesprek plaats tussen een juridisch medewerker (jurist) van de rechtbank, de betrokkene die eventueel in aanmerking komt voor beschermingsbewind, de beoogde bewindvoerder en eventuele andere betrokkenen. Op basis van dit gesprek, brengt de juridisch medewerker advies aan de kantonrechter uit. De kantonrechter beslist op het verzoek tot onderbewindstelling.

Tweewekelijks

De intakegesprekken met personen die in Hoorn, Den Helder en directe omgeving wonen worden zoveel mogelijk in Hoorn en Den Helder gepland. Het is niet mogelijk om alle betrokkenen uit Hoorn, Den Helder en directe omgeving in te plannen voor een intakegesprek op de betreffende locatie. Als de zaak bijvoorbeeld veel spoed heeft, zal soms toch moeten worden gekozen voor een rechtbanklocatie. Als de zaak complex is, wordt de zaak op een zitting bij de kantonrechter gepland. Zittingen bij de kantonrechter worden alleen gehouden op de rechtbanklocaties in Alkmaar, Zaandam en Haarlem.