Uit eerder onderzoek, van onder meer de Stichting Lezen & Schrijven, is gebleken dat ongeveer de helft van de mensen die kampen met financiële problemen ook laaggeletterd zijn. In het nu gepresenteerde vervolgonderzoek zijn barrières in kaart gebracht, zoals een gebrek aan begrip en ondersteuning in contact met instanties en het niet begrijpen van formulieren en brieven. ,,Dit leidt tot fouten en gemisten kansen, veel stress en onzekerheid, waardoor mensen hun post niet meer openen.”

Stichting Lezen & Schrijven hoopt dat het onderzoek leidt tot meer aandacht en begrip voor deze groep mensen. ,,Veel ellende kan mensen bespaard blijven als instanties meer aandacht hebben voor laaggeletterdheid. Meer persoonlijk contact bij deurwaarders en schuldhulpverleners en duidelijker communiceren”, adviseert Geke van Velzen, directeur van de stichting.