Sinds juli mag het CAK gegevens verstrekken aan gemeenten. Het CAK is verantwoordelijk voor mensen die zes maanden of langer geen zorgpremie hebben betaald

Gegevensuitwisseling blijkt positief

In Amsterdam was eerder onderzocht wat er aan de hand was met een groep wanbetalers. Daarbij bleek dat de meeste wanbetalers noch bij gemeente noch bij hulpverleners bekend waren als mensen met problematische schulden. De belangrijkste reden voor deze nieuwe gegevensuitwisseling zijn:

  • Het CAK weet wie van zijn cliënten problematische schulden hebben, maar kan hen niet helpen.
  • De gemeente kan wel helpen, maar weet niet welke mensen problematische schulden hebben, tenzij ze in de bijstand zitten.

Uitbreiding

Gemeente Amsterdam overlegt met de Autoriteit Persoonsgegevens of met met het oog op privacy vijf andere instanties op rijksniveau dezelfde mogelijkheden voor gegevensuitwisseling kunnen krijgen. Het zijn de Sociale Verzekeringsbank, DUO, UWV, Belastingdienst en CJIB.