Mensen in de maatschappelijke opvang kampen met veel problemen en zijn lang niet altijd zo zelfredzaam als schuldhulpverleners denken, stelt de Federatie. Het is ook lastig voor schuldhulpverleners om te weten hoe zij om moeten gaan met kwetsbare mensen. Federatie Opvang organiseert daarom dit jaar trainingen voor professionals in de opvang.

Ook wijst de Federatie op het samenwerkingsproject ‘Schouders Eronder’, waar VNG deel van uitmaakt. ‘Schouders Eronder’ heeft als doel om de schuldhulpverlening te verbeteren, en zorgt ook voor kennisdeling en scholing.