Bij mannen daalt dat aantal sinds het dieptepunt van de crisis in 2013. Bij vrouwen is er al langer een dalende trend. Die hangt samen met een toegenomen arbeidsdeelname en de trend dat vrouwen met parttimebanen meer uren werken.

Van de kwetsbare vrouwen had bijna een kwart geen inkomen. Vrijwel altijd ging het daarbij om getrouwde of samenwonende vrouwen. Nog eens een kwart werkte als werknemer. Die groep heeft vaak een korte werkweek. Bij de mannen had bijna twee derde een uitkering zoals bijstand of een wao-uitkering. Bij de vrouwen is dat 40 procent.

De meeste financieel kwetsbaren zijn ouder dan 45 jaar. Bij zowel mannen als vrouwen gaat het daarbij om meer dan de helft. Ongeveer een derde van beide groepen is 55-plusser.

Van de mannen met een laag opleidingsniveau is zo’n 40 procent financieel kwetsbaar. Bij middelbaar opgeleiden is dat twee op de tien en bij de hoogopgeleiden gaat het om 10 procent. Mannen hebben ook een hogere kans om langdurig financieel kwetsbaar te zijn en in de armoede af te glijden. Financieel kwetsbare vrouwen profiteren vaker van het inkomen van hun partner.