Het draaiboek voor het maken van een businesscase helpt je bij het opstellen van een onderbouwd plan van aanpak voor vroegsignalering.

De maatschappelijke businesscase levert concreet op:

  • analyse van het probleem
  • de lokale (maatschappelijke) kosten en baten
  • een inventarisatie van effecten
  • indicatoren voor monitoring

Meer informatie

U vindt het draaiboek en de businesscase onderaan het nieuwsbericht op de website van Schouder Eronder. www. schouderseronder.nl