De KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) stelt dat deurwaarder Van den Bergh & Partners 52.459 keer ‘blind’ beslag heeft gelegd op de voorlopige teruggaaf bij de Belastingdienst (onder meer teruggaaf van toeslagen). In een tuchtprocedure bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders – waarvan de uitspraak van eind vorig jaar hier te lezen is – noemt de KBvG dat aantal ‘onverklaarbaar hoog’.