Uit het onderzoek blijkt dat financiële onbezorgdheid vaak belangrijker gevonden wordt dan het inkomen zelf en zelfs het aantal vrienden dat iemand zegt te hebben. Financiële bezorgdheid hangt volgens het onderzoek sterk samen met geluksgevoel.

Opleidingsniveau, hoogte van het inkomen, leeftijd, woonsituatie en geluksgevoel spelen hierbij een rol. Zo hebben lager opgeleiden meer geldzorgen (37 procent) dan mensen met een hoger opleidingsniveau (29 procent) en hebben mensen met een benedenmodaal inkomen (41 procent) meer financiële zorgen dan zij met een bovenmodaal inkomen (26 procent). Ook maken huurders zich meer zorgen om hun financiën dan mensen met een eigen woning. Nederlanders boven de 66 jaar maken zich het minst zorgen om hun financiën.