Den Haag is dan ook blij met de forse paragraaf in het regeerakkoord over schulden en met de ruimte die het kabinet aan gemeenten geeft voor vernieuwende aanpakken en maatwerk.

Dat zegt Rutger Schoenmakers, senior beleidsmedewerker armoede en schuldhulpverlening van de gemeente Den Haag, in een interview met het programma Effectieve schuldhulp.

Rutger Schoenmakers: ‘Het betekent dat de schuldenproblematiek hoger op de agenda is gekomen. En terecht, want er zijn het afgelopen jaar veel wetenschappelijke rapporten verschenen waaruit blijkt dat we een moeilijk systeem hebben. Daardoor kunnen mensen buiten hun schuld om in de problemen komen. De regering erkent dit nu en dat is een goede zaak.’

Verbeterpunten

Maar Rutger Schoenmakers noemt in het interview ook nog een aantal verbeterpunten. Bijvoorbeeld daar waar de overheid optreedt als schuldeiser: ‘In het regeerakkoord staat dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om schulden te voorkomen. Maar er staat nauwelijks iets in over de positie van de overheid als schuldeiser.

Het is goed dat het Rijk aangeeft dat zij de beslagvrije voet respecteert, maar wij hadden liever wat meer gelezen. Bijvoorbeeld over de manier waarop de overheid de incasso heeft ingericht en de verrekening van toeslagen. Je moet er niet aan denken dat je kind niet meer naar de opvang kan omdat de overheid een te hoge toeslag verrekent.

Verder zou het mooi zijn als er één moment van betaling komt voor alle regelingen. Veel uitgaven vinden plaats aan het begin van de maand. Dat loopt niet synchroon met bijvoorbeeld inkomsten uit toeslagen. Als je eerst je huur moet betalen, en pas een paar weken later je huurtoeslag krijgt, kan dat echt veel narigheid opleveren.’