De reactie richt zich op vijf punten:

  1. Onderbouwing van de noodzaak van het wetsvoorstel
  2. Gevallen waarin onderbewindstelling al is uitgesproken
  3. Waarborg voor een meer passende en minder verstrekkende voorziening
  4. Verduidelijking van de reikwijdte van het adviesrecht
  5. Opmerkingen van redactionele of wetstechnische aard 

Er zijn 65 reacties, waaronder reacties van:

  • de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders
  • Divosa
  • NVVK
  • Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden.