Alle 178 schuldsaneringsregelingen die de man begeleidde, zijn overgedragen aan andere bewindvoerders. Volgens de rechtbank had hij niet van al zijn cliënten geld genomen.

Mensen met schulden kunnen door de rechtbank worden toegelaten tot een schuldsanering. Een bewindvoerder voert die regeling uit en begeleidt de cliënt. Een rechter-commissaris houdt periodiek toezicht.