Consumenten worden telefonisch en/of per e-mail benaderd door Pay Care. Het bedrijf wil een geldbedrag incasseren voor aanbiedingen van vakanties, cashback- en andere kortingsacties en prijsvragen. Het gaat om vorderingen tussen de 100 en 500 euro. De consument weet in veel gevallen niet dat hij een overeenkomst is aangegaan met de aanbieder of hij heeft niet ingestemd met het aanbod. Consumenten melden dat Pay Care blijft aandringen op betaling, zonder dat het reageert op vragen of bezwaren. Bovendien dreigt het bedrijf met maatregelen die het wettelijk niet kan nemen, zoals beslaglegging op loon, huis of bankrekeningen of het gevorderde bedrag flink verhogen als de consument niet per omgaande betaalt. Evert Jan Hummelen, waarnemend directeur Consumenten van de ACM: “Er gelden regels waaraan incassobureaus zich moeten houden. Als het incassobureau niet kan aantonen dat een incasso terecht is, hoeft de consument niet te betalen.”

Eerder waarschuwden de Consumentenbond en de Belgische toezichthouder al voor de praktijken van Pay Care.

Wat kunnen consumenten doen?

Consumenten die te maken hebben met een onterechte incasso kunnen op ConsuWijzer.nl. lezen wat ze kunnen doen:

  • Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen.
  • Controleer documenten of geluidsopnames met de informatie op ConsuWijzer.nl op rechtsgeldigheid; een overeenkomst is pas rechtsgeldig als u met het aanbod hebt ingestemd. Check bij ConsuWijzer wanneer er sprake is van een geldige overeenkomst.
  • Hang de telefoon op wanneer het incassobureau u blijft lastig vallen. Negeer brieven of e-mails. Vaak houden ze na verloop van tijd vanzelf op;
  • Meld onterechte incasso’s bij ConsuWijzer.
  • Doe aangifte bij de politie wanneer het incassobureau u bedreigt.