De ACM heeft het handhavingsverzoek op 25 juli 2018 afgewezen. Het in 2014 door de gemeente genomen besluit om deze dienst uit te voeren is namelijk genomen in het algemeen belang. De Wet Markt en Overheid is niet van toepassing op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang (artikel 25h lid 5 van de Mededingingswet). Daardoor valt deze activiteit niet onder het toezicht van de ACM op basis van de Wet Markt en Overheid.

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op een markt. Zij moet zich daarbij wel aan de regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid. De ACM ziet toe op die regels.