Oud-studenten moeten in vijftien jaar hun studieschuld terugbetalen. Als dat niet lukt door een te laag inkomen, wordt na vijftien jaar de schuld kwijtgescholden. Volgens DUO lenen studenten steeds hogere bedragen, onder meer door de invoering van het leenstelsel en is de inkomenspositie van de oud-studenten door de recente economische crisis verslechterd.

De problemen rond het terugbetalen van de studieschuld zijn volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) verklaarbaar, maar ook zeer zorgelijk.

Studeren duurder

,,Dit kan weer op de torenhoge stapel van negatieve gevolgen van het leenstelsel. Studeren wordt elk jaar duurder, waardoor studenten op kosten gejaagd worden. Nu blijkt dat die zogenaamd gunstige leenvoorwaarden voor een hele grote groep alsnog te hoog gegrepen zijn”, zegt Jan Sinnige, voorzitter van het ISO.