Pleidooi voor openheid over vaccinatiegraad crècheDat blijkt uit een onderzoek van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Roel in ’t Veld op verzoek van het kabinet.

Mensen met schulden vragen vaak pas laat of helemaal niet om hulp, deels uit schaamte, maar vaak ook omdat gemeenten sommige schuldenaren al bij voorbaat uitsluiten van hulpverlening, zoals mensen met een eigen huis. Het hulpverleningstraject verloopt vervolgens traag, waardoor vaak nog meer schuld wordt opgebouwd, aldus In ’t Veld.

De hoogleraar doet een aantal aanbevelingen, waaronder het wegnemen van obstakels voor schuldhulpverlening, het verhogen van de kwaliteit van de hulpverleners en een verbod op het doorverkopen van schulden aan ‘loan sharks’, die geld uitlenen tegen een woekerrente.