In het kader van Clustering Rijksincasso heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) van het Kabinet de opdracht gekregen voorbereidingen te treffen voor het clusteren van Rijksbrede inning- en incassoprocessen. Om dit te kunnen realiseren, zijn de gerechtsdeurwaardersdiensten aanbesteed. Een volgende stap waarmee de rijksoverheid beter in staat is maatwerk te leveren aan een burger die schulden heeft bij meerdere rijksinstanties.

De rechter heeft geoordeeld dat de aanbestedingsprocedure van het CJIB rechtmatig is en heeft alle vorderingen afgewezen. Het CJIB kan nu de aanbestedingsprocedure afronden.