Hoewel er bedden bijgezet zijn, is de opvang nog steeds overvol. Met name het aantal jongeren tot 23 jaar is er met 25 procent fors toegenomen. ,,Het gaat om mensen die moeite hebben met de wereld te begrijpen, die geen andere uitweg in hun onderhoud zien dan het plegen van een delict. Het is een enorme hoeveelheid mensen die het echt niet meer zien zitten in de samenleving. Bijkomend probleem is dat de doorstroom stagneert. Er is geen plek”, aldus Vader.

Het Leger des Heils pleit voor meer goedkope huisvesting, stevige ondersteuning voor de meest kwetsbaren, een goede toegang tot schuldhulp en voldoende plekken voor Beschermd Wonen om deze zwakke groepen tegemoet te komen.