Tienduizenden mensen met schulden houden op dit moment niet genoeg geld over voor huur, elektriciteit en eten. Daardoor steken ze zich nog verder in de schulden en worden hun problemen alleen maar groter. De vereenvoudiging van de beslagvrije voet, het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd, moet dit voorkomen. “Een doorbraak in het verbeteren van de situatie van tienduizenden mensen die in de schulden zijn gekomen”, zegt Klijnsma. “Als zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun basale levensbehoeftes, ontstaat er ruimte om vooruit te denken en uit de schulden te komen.”

Breed draagvlak

Over de noodzaak om het bestaansminimum voor mensen met schulden beter te borgen, is zo’n brede overeenstemming dat de Senaat op de laatste vergaderdag voor de verkiezingen deze wet afhamert.

Joke de Kock, voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverleners (NVVK) is heel blij dat de wetgeving zo breed gedragen wordt. “Bestaanszekerheid wordt hierbij geborgd. Daardoor ontstaat er een basis voor een duurzame oplossing van schulden.” Ook de gerechtsdeurwaarders zien grote voordelen. Volgens Oscar Jans van de beroepsorganisatie (KBvG) zijn zowel schuldenaren als schuldeisers gebaat bij de vereenvoudiging. “De gerechtsdeurwaarders zijn blij met het wetsvoorstel omdat het ze in staat stelt de beslagvrije voet op een eenvoudiger manier te berekenen en omdat de regierol van de gerechtsdeurwaarder beter verankerd is.”

Vereenvoudiging

Nu moet iemand die schulden heeft zelf nog veel gegevens aanleveren om te berekenen op welk deel van het inkomen geen beslag mag worden gelegd. Dat gaat vaak mis, waardoor er een te laag bedrag wordt berekend. De nieuwe wet zorgt er voor dat deurwaarders vrijwel niet meer van de schuldenaar afhankelijk zijn en zelf de belangrijkste gegevens die nodig zijn uit bestaande bronnen (de basisregistratie persoonsgegevens en de polisadministratie van het UWV) kunnen ophalen om op een eenvoudiger manier te kunnen berekenen welk deel van het inkomen niet naar de schuldeiser mag gaan. De wet zorgt er ook voor dat schuldeisers beter op de hoogte kunnen zijn van elkaars incasso’s, waardoor het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd ook beter beschermd is als er meerdere schuldeisers zijn. Schuldenaren krijgen vaker met maar één coördinerende deurwaarder te maken in plaats van met allerlei schuldeisers. Beoogde inwerkingtreding is in 2018.