Onderdeel van het minnelijk traject is het treffen van een schuldregeling. Vaak gaat een grote groep schuldeisers akkoord met de voorgestelde regeling, maar het komt wel eens voor dat een aantal weigert. Wat kunt u dan doen als schuldhulpverlener?

In deze video wordt dat uitgelegd. Veel kijkplezier!