Door ICT-problemen bij de overheid heeft de uitvoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet al veel vertraging opgelopen. Omdat er nu opnieuw uitstel dreigt, is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een petitie op https://beslagvrijevoet.nu gestart. Hiermee wil ze bereiken dat de wet – die in 2017 al is aangenomen – per 1 januari 2021 eindelijk door alle betrokkenen uitgevoerd wordt.

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen. Dit bedrag wordt nu in 75% van de loonbeslagen (265.000 in 2018) te laag vastgesteld. Bijna 200.000 burgers met schulden kunnen hierdoor dieper in de schulden raken, en lopen het risico te weinig geld over te houden om van te leven. Wilbert van de Donk, voorzitter KBvG: “Er moet nu vaart gemaakt worden. Elke dag dat de beslagvrije voet onjuist wordt berekend is er een te veel.”

De KBvG zal de petitie aanbieden bij staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Die liet namelijk in haar Kamerbrief van 8 oktober jl. het volgende weten: ‘De vraag staat nog open of het ook alle partijen – tot de kleinste gemeente aan toe – gaat lukken om de wet per 1 januari 2021 volledig tot uitvoering te kunnen brengen.’

Donderdag 14 november (van 10.00 – 12.00 uur) staat de voortgang van de invoering van de wet op de agenda van het Algemeen Overleg van de commissie Armoede- en schuldenbeleid.

Oplossing is al voorhanden

De wet had eigenlijk per 1 januari 2019 in moeten gaan, dat werd al eerder uitgesteld naar 1 januari 2021. Het uitstel zou veroorzaakt zijn door de complexiteit van het project en ICT-problemen bij landelijke en gemeentelijke overheidsinstanties zoals UWV, de Belastingdienst en gemeenten. De ICT-problemen hebben te maken met het ontwikkelen van: een rekenmodule voor het vaststellen van de juiste beslagvrije voet, een website voor de burger (portaal met inlogfunctionaliteit) en een routeervoorziening waarmee de nodige informatie wordt uitgewisseld.

De KBvG en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) hadden de oplossing voor deze ICT-problemen al in 2017 voorhanden. Hun voorstel voor de rekenmodule werd destijds zelfs in de nieuwe wet opgenomen. Zowel de rekenmodule, het burgerportaal en de routeervoorziening zijn door SNG al gebouwd. Toch koos de overheid ervoor om al deze modules zelf te gaan ontwikkelen. Door alle onzekerheid dreigt er opnieuw uitstel. Van de Donk: “De oplossing is voorhanden, dus waarom nog verder wachten? De overheid zelf is nu de vertragende factor. Dat kan niet zo zijn!”

Oproep om de petitie te tekenen

De KBvG is op https://beslagvrijevoet.nu de petitie ‘Voer de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uit!’ gestart. Ze roept iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp op om deze te tekenen.