Bureau Wsnp heeft aangekondigd dat het Vtlb in mei flink wordt aangepast. Uit de praktijk kwamen berichten dat de nieuwe Vtlb in 25-40% van de gevallen veel lager was dan voorheen. Hierdoor kwamen veel cliënten van o.a. schuldhulpverleners in de problemen met de betaling van hun vaste lasten. Met deze correctie hoopt bureau Wsnp de problemen op te lossen.

Naar verwachting komt de totaal vernieuwde vtlb-calculator begin mei uit.

Nu al handmatig correcties doorvoeren

Bureau Wnsp geeft aan dat schuldhulpverleners op dit moment al mogen anticiperen op de komende wijzigingen d.m.v. een handmatige correctie. Dit mag met terugwerkende kracht vanaf januari 2021.

Bureau Wsnp heeft twee webinars opgenomen waarin de wijzigingen worden uitgelegd. Het eerste webinar gaat over de aanstaande wijzigingen. In het tweede webinar leggen ze de handmatige correctie uit aan de hand van vijf casussen.

Rekentool voor klanten van Schulinck

Omdat de Vtlb-calculator nu nog niet beschikbaar is heeft Schulinck voor haar klanten een nieuwe rekentool ontwikkeld waarmee snel kan worden berekend welke correcties kunnen worden toegepast op het Vtlb.