Daarnaast vraagt de BPBI de Staatssecretaris indringend om meer duidelijkheid te geven over de rol van de beschermingsbewindvoerder in het kader van schuldbemiddeling. In afwachting van de gewenste duidelijkheid adviseert de BPBI haar leden uiterst terughoudend te zijn met het oppakken van de taak van schuldbemiddeling binnen een beschermingsbewind. De BPBI waarschuwt ervoor dat deze taak de kwaliteit van het beschermingsbewind in het gedrang dreigt te brengen.

Schuldbemiddeling tegen betaling door professionele beschermingsbewindvoerder is sinds 1 januari 2014 mogelijk door de invoering van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Die wet heeft artikel 48 Wck gewijzigd.

Bron: Brief BPBI