In de regio Twente wordt al langere tijd samengewerkt door de 14 gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. De resultaten die de integrale samenwerkingsagenda in 2020 opleverde, zijn in kaart gebracht met een factsheet.

Er werd samengewerkt op 5 hoofdonderwerpen:

  • jeugdhulp
  • integrale schuldenaanpak en armoede
  • integrale ouderenzorg
  • integrale zorg voor psychisch kwetsbaren
  • preventie en gezondheidsbevordering

Samen verder

De huidige samenwerkingsagenda tussen de Twentse gemeenten en Menzis loopt in 2022 af. Momenteel is de regio dus bezig om te kijken wat de samenwerking hen tot nu toe heeft opgeleverd en op welke voet ze met elkaar verder willen. Want dat Menzis en de Twentse gemeenten samen verder willen, dat is wel duidelijk.

Meer informatie