De bewuste groep maakt gebruik van een Wajonguitkering. Het UWV verwacht dat de vijftigplussers allemaal gaan protesteren als ze nog moeten gaan werken en alsnog moeten worden herkeurd door een UWV-arts.

Volgens Trouw worden 36.000 uitkeringsgerechtigden ontzien. ,,We willen Wajongers niet meer belasten dan strikt noodzakelijk”, aldus Klijnsma in de krant.