Volgens Tentoo is de onduidelijkheid rond de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) de oorzaak van de stijging van het aantal flexwerkers. ,,Bedrijven die zzp’ers inhuren, lopen het risico op naheffingen en boetes als ze niet conform de regels handelen. De regels zijn echter niet helder”, aldus Tentoo.

De wet moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden dat hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband wordt beschouwd. Door felle kritiek heeft het kabinet de handhaving ervan opgeschort. Door freelancers en flexwerkers via payrolling in te huren, sluiten bedrijven volgens Tentoo de financiële risico’s uit. Het bedrijf verwacht dat de vraag naar freelancers en flexwerkers de komende tijd blijft stijgen.