De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, in juli opgelopen tot 4,5 procent van de beroepsbevolking van 4,3 procent een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er 419.000 mensen werkloos.

In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam in de afgelopen maanden ook toe, gemiddeld met 8000 per maand. Verder meldt het statistiekbureau dat er bij uitkeringsinstantie UWV eind juli 301.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd waren, evenveel als in juni.

Na de uitbraak van de coronacrisis was sprake van een forse daling van de beroepsbevolking, omdat veel mensen de arbeidsmarkt hebben verlaten en ook zijn veel mensen gestopt met zoeken naar werk. Vooral in juni nam de beroepsbevolking weer toe, en ook in juli groeide deze licht. Dat kwam vooral doordat meer mensen weer op zoek gingen naar werk en werklozen die op zoek zijn naar een baan worden ook tot de beroepsbevolking gerekend.

Nederlandse consumenten zijn in augustus pessimistischer geworden. Volgens het CBS daalde het consumentenvertrouwen naar -29, van -26 in juli. Daarmee ligt het vertrouwen ver onder het gemiddelde van -6 van de afgelopen twintig jaar.