Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) krijgt veel vragen van mensen over betalingsproblemen en lenen in coronatijd. Volgens BKR vragen steeds meer mensen zich af wat de gevolgen zijn van de pandemie voor hun BKR-registratie en de mogelijkheid om een nieuwe lening af te sluiten. Het bureau beheert gegevens over leningen en betalingsachterstanden in Nederland. Aan de hand van die gegevens kunnen kredietverstrekkers bepalen of ze iemand een lening verstrekken.

Het gaat bijvoorbeeld om de vraag wat de gevolgen zijn als iemand zijn baan verliest of als het inkomen van een ondernemer aanzienlijk daalt en iemand zijn rekeningen niet meer op tijd kan betalen. Mensen willen weten hoe kredietaanbieders daarmee omgaan en vragen zich af wat er gebeurt als ze hulp vragen en of ze dan in de toekomst nog wel een hypotheek of consumptief krediet kunnen krijgen, aldus BKR.

Het bureau zegt dat een BKR-registratie een nieuwe lening niet in de weg staat. Uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR blijkt dat een betalingsachterstand in het verleden geen probleem hoeft te zijn voor een nieuwe lening, als de achterstand is ingelopen. Tienduizenden mensen kregen weer een nieuwe lening. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt daarnaast dat een aanzienlijk deel van de hypotheekaanbieders ook een hypotheek verstrekt aan mensen met een eerdere betalingsachterstand.

“Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen toegang hebben tot krediet als hun persoonlijke financiële situatie dit toelaat. Het is wel essentieel dat mensen alleen een lening aangaan die past bij hun portemonnee. Als mensen betalingsproblemen hebben of verwachten, is het van groot belang om tijdig aan de bel trekken bij hun kredietverstrekker. Banken en andere kredietaanbieders zijn dan beter in staat om te helpen, zodat mensen weer financieel gezond worden en blijven”, aldus Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van BKR.