Veel zelfstandigen zijn tevreden met de wijze waarop gemeenten tijdens de coronacrisis omgaan met aanvragen van inkomensondersteuning, maar de verschillen zijn groot. Ongeveer 30 procent is er juist negatief tot zeer negatief over. “Jammer genoeg moet toch nog een kwart van de zelfstandigen langer dan vier weken wachten op een reactie van hun gemeenten. Dat is te lang en ook niet goed”, constateert vakbond FNV Zelfstandigen op basis van een enquête onder ruim 1300 zelfstandigen over de uitvoering van de zogeheten Tozo-regeling.

Via deze regeling kunnen zelfstandigen een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en voor een lening. Ongeveer driekwart van de respondenten in het onderzoek koos voor de inkomensondersteuning, en 15 procent heeft het bedrijfskrediet aangevraagd. Ongeveer een vijfde van de zelfstandigen ontving binnen een week na de aanvraag geld op de rekening. “We zien ook hier weer een divers beeld, maar omdat de Tozo eigenlijk nog maar zo jong is, geven ook veel respondenten aan dat ze nog niets hebben ontvangen.”

De verschillen in tevredenheid lijken vooral te komen door de snelheid van betalingen van de gemeenten, aldus FNV. Gemeenten die snel betalen, of werken met voorschotten, worden vaak beter beoordeeld. Goed beoordeelde gemeenten zijn vooral kleiner zoals Ae en Hunze, Zwijndrecht, maar ook Amersfoort en Nijmegen. Minder positief zijn de zelfstandigen over onder meer Groningen en Tilburg.

FNV Zelfstandigen roept leden op om zich te blijven melden bij de vakbond als betalingen te lang op zich laten wachten. In het wekelijkse overleg met het ministerie geeft FNV dan de knelpunten door en vraagt de bond om actieve bemoeienis zodat gemeenten worden aangespoord de situatie voor deze groepen zelfstandigen te verbeteren.