De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die ervoor moet zorgen dat gemeenten van verschillende schuldeisers betalingsachterstand-gegevens over inwoners mogen ontvangen, is in de huidige vorm niet effectief uitvoerbaar. Dat bleek uit de uitvoeringstoets die Divosa op uitnodiging van het ministerie van SZW dit najaar deed met haar leden en met de VNG en NVVK.