Het kabinet zou er goed aan doen bij een nieuwe ronde coronasteun voor bedrijven meer aandacht te geven aan controle vooraf, om misbruik te voorkomen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die onderzocht heeft gedaan naar de doelmatigheid van de loonkostenregeling voor ondernemers die door de crisis veel omzet zijn misgelopen.

De Rekenkamer begrijpt dat de oorspronkelijke regeling dit voorjaar “in zeer bijzondere omstandigheden” en onder grote tijdsdruk tot stand is gekomen. Maar nu ervaring is opgedaan met de regeling, biedt dat volgens het rapport wellicht ruimte om ook bij de aanvraag al controles te laten plaatsvinden.

De regeling is nu zo vormgegeven dat aanvragers achteraf te maken kunnen krijgen met terugvorderingen. De Rekenkamer waarschuwt dat ook mensen “die te goeder trouw zijn” daardoor in de problemen kunnen komen, en verwijst daarbij naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.